10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7:00pm General Skating
8.00pm General Skating

9.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm Gen Skating + Ice Show
6.00pm Gen Skating + Ice Show
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating

9.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm Gen Skating + Ice Show
6.00pm Gen Skating + Ice Show
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
Monday June 30
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating

9.00pm General Skating
Saturday July 5
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm Gen Skating + Ice Show
6.00pm Gen Skating + Ice Show
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating

9.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm Gen Skating + Ice Show
6.00pm
Gen Skating + Ice Show
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating

Thursday July 3
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
Friday July 11
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm General Skating
6.00pm General Skating
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating

9.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm Gen Skating + Ice Show
6.00pm Gen Skating + Ice Show
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating

9.00pm General Skating
10.00am General Skating
11.00am General Skating
12.00pm General Skating
1.00pm General Skating
2.00pm General Skating
3.00pm General Skating
4.00pm General Skating
5.00pm Gen Skating + Ice Show
6.00pm Gen Skating + Ice Show
7.00pm General Skating
8.00pm General Skating
Tuesday July 1
Friday June 27
Saturday June 28
Sunday June 29
Wednesday July 2
Friday July 4
Sunday July 6
Monday July 7
Tuesday July 8
Wednesday July 9
Thursday July 10
Saturday July 12
Sunday July 13